Nyheter

  • Yrkesutbildningar för nyanlända

    22 mars 2017 - Till hösten startar fem yrkesutbildningar som kan läsas i kombination med Sfi (svenska för invandrare) och/eller svenska som andra språk. Syftet är att nyanlända snabbt ska komma ut i arbetslivet,...

  • Soptaxan går upp

    28 februari 2017 - På måndagskväll tog Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun beslut om en ny avfallstaxa. Högre kostnader för förbränning och transporter samt sämre betalt för metaller gör att taxan går upp i snitt ...