Nyheter

  • Kattvikskajen tar form

    22 mars 2017 - Nu är det klart hur den nya stadsdelen Kattvikskajen kan komma att utformas. Planutskottet beslutade på tisdagens möte att anta Strukturplanen och Stadsbyggnadsprinciperna. Principerna kommer att...

  • Idag börjar hudiksvallsbor att sortera matavfall i brun papperspåse

    27 mars 2017 - Idag kör Poe Toe Penrayson och Win Aung från avfallsavdelningen ut de första bruna tunnorna längs Hudikvägen och på Sandvalla. De boende i det bostadsområdet är alltså först i Hudiksvalls kommun me...