Vårdnadshavares inflytande

Samarbete mellan förskola och hem är betydelsefullt för att ge varje barn så bra förutsättningar som möjligt till utveckling och lärande. Om du talar om vad du tycker är det lättare för personalen att ge just ditt barn vad det behöver. Därför är dina synpunkter betydelsefulla i förskolan.

Utvecklingssamtalet är ett viktigt inslag i förskoleverksamheten. Det ger dig och personalen en unik möjlighet att i lugn och ro tala om verksamheten och hur ditt barn trivs på förskolan. Läroplanen ska vara ett stöd för era samtal. För att kunna vara med och påverka behöver du känna till hur det är tänkt att förskolan ska fungera.

Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom at skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Vårdnadshavarna ska ha möjlighet att inom ramen för det internationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därefter en förutsättning för barnens och vårdnadshavarnas inflytande.

Granskad/uppdaterad den 22 augusti 2011