Miljöarbete i förskolan

Alla våra förskolor arbetar för att bli miljöcertifierade. För närvarande har vi 17 miljöcertifierade förskolor och fler är på väg att bli!

Som en del av miljöarbetet jobbar vi i Hudiksvalls kommun också för att våra förskolor ska vara giftfria. Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på saker. Det är bra att utforska världen men barn kan inte skilja på vad som är farligt och ofarligt. Därför måste vi begränsa riskerna det medför och det är viktigt att vi tänker på vad de kommer i kontakt med.

Granskad/uppdaterad den 4 april 2017