VFU för lärare och förskollärare

Vi tar emot lärar- och förskollärarstudenter från de högskolor och universitet vi har avtal med. Vi  försöker även i mån av utrymme och tillgång till utbildade lokala lärarutbildare bereda plats för lärarstudenter även från andra lärosäten.

För närvarande har vi avtal med Högskolan i Gävle , Mittuniversitetet och Högskolan Dalarna.

Vill du veta mer om verksamhetsförlagd utbildning för lärare, VFU? Kontakta VFU-samordnare på lärandeförvaltningen.

När det gäller VFU för övriga yrkeskategorier i förvaltningen, kontakta berörd verksamhet direkt.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 16 november 2016