Våra förskolor

Förskoleverksamhet vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Kommunerna är skyldig att tillhandahålla förskoleverksamhet till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller då barnet har ett eget behov av verksamheten. Skyldigheten omfattar även barn till arbetslösa eller föräldralediga under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Plats ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål, dvs. normalt inom fyra månader efter det att föräldrarna anmält behov av plats. Plats ska erbjudas så nära barnets hem som möjligt. Dessutom ska alla barn erbjudas avgiftsfri förskola minst 525 timmar per år från och med höstterminen det år de fyller tre år (allmän förskola). 
I Hudiksvalls kommun bedrivs förskoleverksamheten i form av förskola.

Granskad/uppdaterad den 8 februari 2017