Allmän förskola

Den 1 januari 2003 infördes allmän förskola för fyra- och femåringar och från den 1 juli 2010 gäller allmän förskola även för treåringar. Det innebär att alla tre-, fyra-, och femåringar erbjuds pedagogisk verksamhet minst 525 kostnadsfria timmar om året, från 1 september till 30 maj,  i förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år.

Allmän förskola är en del av förskolans verksamhetsform. Begreppet allmän förskola syftar på att förskolan är avgiftsfri och tillgänglig under minst 525 timmar per år för alla barn från höstterminen då barnet fyller tre år.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri och det innbär att kommunerna är skyldiga att erbjuda allmän förskola och att avgift endast får tas ut till den del av vistelsetiden i förskolan som överstiger 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år från den 1 september till den 30 maj.

Den allmänna förskolan är obligatorisk för kommunerna att anordna men frivillig för barnen att delta i. Den är det första steget i utbildningssystemet och det är därmed viktigt att alla barn har tillgång till den.

Dokument

Granskad/uppdaterad den 21 augusti 2012