Avgifter

Avgift i förskoleverksamhet

Barn 1 3% av inkomsten - dock högst 1 362 kr/månad.
Barn 2 2% av inkomsten - dock högst 908 kr/månad
Barn 3 1% av inkomsten - dock högst 454 kr/månad
Barn 4 ingen avgift

Avgift i skolbarnomsorg

Barn 1  2% av inkomsten - dock högst 908 kr/månad
Barn 2  1% av inkomsten - dock högst 454 kr/månad
Barn 3  1% av inkomsten - dock högst 454 kr/månad
Barn 4  ingen avgift

  • Det yngsta barnet räknas som barn 1
  • För barn till arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen gäller taxan för skolbarnsomsorg
  • Ovanstående avgifter gäller från 1 januari 2017

Avgift under skollov

För skolbarn som behöver tillsyn enbart under skolloven finns en särskild taxa. Lovveckorna abonneras var för sig. För sommarlovsveckorna ska anmälan göras före 1 maj och för övriga skolveckor minst två veckor i förväg till handläggare för förskola och skolbarnsomsorg.

  • Taxan för lovveckorna är 155 kr per vecka.

Avgift under del av månad

Abonnemanget kan påbörjas och avslutas under pågående månad.

Barnomsorgspeng

Den 22 april 2009 beslutade riksdagen att anta regeringens lagförslag om en barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag till godkänd enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, som ska följa med barnet oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer. De nya bestämmelserna om barnomsorgspeng gäller från 1 juli 2009.

Riksdagsbeslutet innebär också att varje kommun blir skyldig att erbjuda allmän förskola även för treåringar från den 1 juli 2010.

Granskad/uppdaterad den 3 januari 2017