Abonnemang för förskola och fritdshem

Förskoleverksamhet och fritdshem erhålls genom abonnemang vilket innebär att:

  • abonnemanget bekräftas genom ett skriftligt placeringsavtal.
  • avgift tas ut 12 månader per år från första inskolningsdag.
  • när familjen fått plats i förskoleverksamhet eller i fritidshem är vårdnadshavare skyldig att lämna inkomstuppgift innan placeringen påbörjas. I annat fall sker debitering efter den högsta avgiften enligt maxtaxan.
  • det är vårdnadshavarens skyldighet att omedelbart anmäla ändrad inkomst till handläggare skriftligt på anvisad blankett.
  • för en plats i förskoleverksamhet och fritidshem gäller uppsägningstid på en månad från och med ankomstdatum till förvaltningen. För arbetssökande och föräldralediga gäller uppsägningen omgående.
  • vårdnadshavare ansvarar för att via inloggad e-tjänst eller skriftlig uppsägning av plats skickas in på anvisad blankett.
  • avgift debiteras under uppsägningsmånaden oavsett om platsen nyttjas eller inte.
  • betalas inte fakturan efter krav har kommunen rätt att stänga av barn från plats i förskoleverksamheten eller i fritidshem.

Granskad/uppdaterad den 1 oktober 2015