Begränsat öppethållande

Under sommaren kan förskolor och fritidshem slås samman. Det innebär att barnet kan få vara på annan förskola/fritidshem än den ordinarie.

Förskoleverksamheten har rätt att stänga verksamheten två dagar per år samt begränsa öppethållandet ytterligare två dagar för planering och utvärdering av verksamheten. Vårdnadshavaren ska informeras tre månader i förväg. Ingen reducering av avgiften sker.

§ 38 Nämndsbeslut

(Beslut enligt lärande- och kulturnämnden 2008-04-10)

Förskolans verksamhetsområde får stänga förskolan två dagar per år samt begränsa öppethållandet i ytterligare 2 dagar per år. Föräldrarna måste informeras tre månader före den planerade stängningen. Med begränsat öppethållande menas att någon förskola/avdelning är öppen.

Granskad/uppdaterad den 8 september 2011