Barnomsorgspeng

Den 22 april 2009 beslutade riksdagen att anta regeringens lagförslag om en barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag till godkänd enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, som ska följa med barnet oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer. De nya bestämmelserna om barnomsorgspeng gäller från 1 juli 2009.

Riksdagsbeslutet innebär också att varje kommun blir skyldig att erbjuda allmän förskola även för treåringar från den 1 juli 2010.

Länk

Vad innebär beslutet om en barnomsorgspeng?»

Dokument

Granskad/uppdaterad den 20 oktober 2011