Grundskola

Vi vill att det ska vara roligt och utmanande att gå i skolan. Oavsett var i kommunen du bor vill vi erbjuda en likvärdig skola för alla. En skola med hög kvalitet, trygghet, höga förväntningar och med fokus på lärande, goda resultat, framtidstro och arbetsglädje.

Grundskolans viktigaste mål är att varje elev under sin skoltid utvecklas så långt som möjligt och mot de nationella målen. Tillsammans med hemmet vill vi skapa förutsättningar så att alla barn och ungdomar får med sig så mycket kunskap och kreativitet som möjligt för att möta framtidens utmaningar

  • I grundskolan ingår förskoleklass, årskurs 1-9 och fritidshem

  • Förskoleklass är en frivillig skolform som erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller sex år

  • Före och efter skoltid finns fritidshem för barn 6-13 år

  • Barn i Sverige har skolplikt från sju års ålder

  • Grundläggande demokratiska värderingar och arbetsformer ska prägla skolans arbete.

Våra grundskolor

I Hudiksvalls kommun finns 17 grundskolor med totalt 3 500 elever, fördelade i tre lärenhetsområden: Nord, Syd och Väst

I varje lärenhetsområde finns ett antal förskolor 1-5 år och fyra till åtta skolenheter, organiserade F-åk 6, F-åk 9 och åk 7-9.

Granskad/uppdaterad den 27 januari 2017