Lärstöd

För att stödja skolorna i att ge varje elev möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper och lust att lära har varje skola tillgång till:

Prata med lärare eller rektor om du vill veta mer!

Kontakt

  • Elevhälsan

    Växel: 0650-190 00

    Prata med din lärare eller rektor om du vill komma i kontakt med skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog eller specialpedagog.

    Går du på gymnasiet kan du dock själv ta kontakt och boka tid med din skolkurator.

Läs mer om dyslexi

Granskad/uppdaterad den 27 juni 2016