Elevhälsa

Elevhälsa

Alla barn och ungdomar behöver ibland hjälp och stöd för att må bra och klara skolan. Därför finns elevhälsan.

På alla skolor finns tillgång till en elevhälsa. Där finns exempelvis skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog.

Tillsammans med lärarna och annan personal på din skola arbetar elevhälsan för att skapa miljöer som gör det lättare för elever att lära, utvecklas och må bra. Elevhälsan arbetar framförallt förebyggande och med din och dina skolkamraters hälsa.

I menyn till vänster kan du läsa mer om vad vi inom elevhälsan gör och vart du kan vända dig med olika frågor. Vi finns för dig som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola,  gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Skolsköterska

Skolsköterskan ser till barn och elevers hälsa genom hälsobesök, vaccinationer och öppen mottagning där det finns möjlighet till samtal och enklare sjukvård.


Skolkurator

Om du känner dig ledsen, har problem i skolan, med vänner eller familj, om du känner oro och ängslan kan du prata med skolkuratorn på din skola.


Skolpsykolog

Varje rektor ansvarar för elevhälsan på sin skola. Kontakta din rektor om du behöver komma i kontakt med skolpsykolog.


Specialpedagog

Varje rektor ansvarar för elevhälsan på sin skola. Kontakta din
rektor om du behöver komma i kontakt med specialpedagog.


Hjälp i förskolan

För barn i förskolan, 1-5 år, finns det tillgång till specialpedagoger. Om du behöver komma i kontakt med dessa, kontakta förskolechefen för den förskola ditt barn går på.

Mobbning och kränkande behandling

Ingen ska behöva må dåligt och vara rädd i skolan. Blir du eller någon skolkamrat mobbad eller illa behandlad? Prata med din lärare, skolsköterska, skolkurator eller någon annan på din skola.

Granskad/uppdaterad den 28 april 2016