Fritidshem

Före och efter skoltid har ditt barn möjlighet att gå i fritidshem. Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet som är ett komplement till utbildningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Fritidshemmet ska stimulera utveckling och lärande och samtidigt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation.

Här ska alla känna sig trygga och få möjlighet att utveckla sina intressen och kunskaper.

Hudiksvalls kommun erbjuder fritidshemsverksamhet under den skolfria delen av dagen samt under lov för elever 6-13 år, vilka har vårdnadshavare som förvärvsarbetar, studerar eller av särskilda skäl har behov av plats.

Alla våra fritidshem är integrerade med kommunens grundskolor. De är öppna vardagar året runt, i regel kl 6.30-18.30. Det finns även möjlighet att få plats på fritidshem under skollov.

Ansökan

Du ansöker om plats i fritidshem via vår e-tjänst för förskoleverksamhet och fritidshem. Där finns information om vad abonnemanget innebär och om avgifter, regler och schemaändringar.

Inträffar en förändring har du som vårdnadshavare skyldighet att anmäla när du inte behöver plats på fritidshemmet. Vill du säga upp din plats har du en månads uppsägningstid.

Granskad/uppdaterad den 1 mars 2017