Kultur i förskola och skola

Varje år avsätts 100 kronor per elev i kommunen till kultur som barn i förskola och skola ska få ta del av. För de pengarna genomförs olika kulturprojekt och inköp av bland annat teater-, dans- och musikföreställningar. Dessutom söker Hudiksvalls kommun årligen bidrag från Statens kulturråds satsning Skapande skola som ger utrymme för ytterligare kulturprojekt i skolan.
Detta samordnas av kulturavdelningen som tillsammans med skolans eller förskolans kulturombud ser till att projekten kommer eleverna till gagn.

Kulturgaranti

Varje barn ska under sin skoltid (från förskolan till och med åk 9):

  • kostnadsfritt få ta del av de estetiska uttrycksformerna.
  • vartannat år erbjudas minst ett professionellt kulturarrangemang inom teater, dans, musik, cirkus eller liknande.
  • regelbundet erbjudas film i skolan och förskolan.

Prioriterade grupper för förskolan är tvååringar, fyraåringar och sexåringar. För skolan prioriteras årskurs 2, 4, 6 och 8. Kulturgarantin finansieras med kommunala medel kompletterade med regeringens Skapande Skola-satsning samt regionala subventioner och stöd.

Dessutom kan eleverna ta del av kultur i förskola och skola från fler kommunala verksamheter.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 8 april 2016