Individuell utvecklingsplan, IUP

Grundskolorna i Hudiksvalls kommun använder ett IT-verktyg som underlättar för elever, vårdnadshavare och lärare att samarbeta kring elevens individuella utvecklingsplan, IUP.

Syftet är att öka samarbetet och dialogen mellan hem och skola när det gäller elevens kunskapsutveckling.

E-legitimation

För att logga in behöver du e-legitimation. 

Logga in på ditt barns IUP

Problem att logga in?

Fungerar din E-legitimation eller behöver du installera eller uppdatera säkerhetsprogramvaran? Du kan testa din e-legitimation här:

Om det inte fungerar så är det din utgivare av e-legitimationen som du ska kontakta för hjälp, vilket vanligtvis är din bank. Om din e-legitimation fungerar på testsidan, så är det antagligen fel på själva e-tjänsten som du försöker använda.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 4 juli 2016