Kvalitet och uppföljning

Inom lärandeförvaltningen arbetar vi systematiskt med att planera, följa upp och utveckla våra verksamheter. Dessa processer dokumenteras.

Detta systematiska kvalitetsarbete sker både på övergripande nivå i förvaltningen, på varje förskole- och skolenhet samt inom övriga enheter.

Granskad/uppdaterad den 16 april 2015