Miljöarbete i skolan

Skolan arbetar med miljö- och hälsofrågor. Några verktyg som användas i undervisningen är Trafikkalendern och Grön flagg. 

Granskad/uppdaterad den 4 april 2017