Miljöarbete i skolan

Skolan arbetar med miljö- och hälsofrågor. Några verktyg som användas i undervisningen är Natur och miljöboken, Trafikkalendern samt Grön flagg. 

Granskad/uppdaterad den 13 september 2016