Utvecklingsområden

Skolan styrs till största delen av ett nationellt uppdrag där hög måluppfyllelse är det som utgör kännetecknet på hög kvalite. Kommunen har ansvaret för att så goda förutsättningar som möjligt skapas för att målen i det nationella uppdraget ska nås.

Åtagande och utvecklingsprogram

Utifrån de resultat som uppnås beslutar nämnden inför varje år vilka områden som särskilt ska prioriteras. Detta uttrycks i en nämndsplan och i direkta åtaganden till verksamheten. För grundskolan och grundsärskolan finns också ett utvecklingsprogram som uttrycker mer långsiktliga ambitioner för skolans förbättringsarbete.

Åtaganden och utvecklingsprogram följs upp varje år i både halvårs- och årsbokslut.

Utvecklingsprogram

I utvecklingsprogrammet för grundskolan och grundsärskolan finns ett antal kort- och långsiktliga mål för det systematiska förbättringsarbetet.

Utvecklingsprogram finns också utarbetade för specifika förbättringsområden

  • Språk, läsning och skrivning
  • Matematik
  • Hälsa och livsstil

Granskad/uppdaterad den 24 augusti 2015