Rutiner och riktlinjer

Kostnadsfri skola

Enligt skollagen ska all utbildning vara kostnadsfri. Det gäller grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Även om lagen tillåter att "Obetydliga kostnader för eleverna kan få förekomma i enstaka fall" finns ett beslut i Hudiksvalls kommun att inga avgifter för aktiviteter som ligger inom skolans ram får tas ut.

Byte av skola

Du ansöker om byte av skola på en blankett som båda föräldrarna ska skriva på, om inte föräldern har enskild vårdnad.

Ansökan skickas till skolexpeditionen. Det är rektor som fattar beslut.

Granskad/uppdaterad den 20 januari 2017