Timplan

Alla grundskolor i kommunal regi har en gemensam timplan. På så sätt säkerställs att alla elever får sin garanterade undervisningstid i alla ämnen.

Timplanerna finner du nedan:

Granskad/uppdaterad den 16 november 2016