Elev i kulturskolan

Musikundervisningen sker i Kulturskolans lokaler i Läroverket Järnvägsgatan 16 A. Dans- ,drama- och bildundervisningen finns på Brunnsgatan 4. Vi åker även ut till skolorna om det finns tillräckligt många elever som anmäler sig till ett ämne. Lektionerna är förlagda efter skolans slut.

Anmälan och antagning

Du anmäler dig via länken till höger (röda rutan). Vi tar emot anmälningar kontunerligt och så fort du anmält dig placeras du i kö till dess plats kan erbjudas enligt ditt val. Besked om antagning inför kommande läsår skickas ut senast vecka 33. Därefter blir du kontaktad så snart någon lärare kan ta emot dig i sin undervisning. I augusti får du som blivit antagen en kallelse till kursstart eller upprop.

Är du redan antagen fortsätter du automatiskt nästa termin. Vill du avbryta undervisningen måste din målsman meddela Kulturskolan.

Du får inte förtur vid byte av ämne eller grupp.

Hyra av instrument

Fiol och brassinstrument hyrs ut av Kulturskolan så långt lagret räcker. Vid hyra av andra instrument får du vända dig till musikaffärerna som erbjuder hyrköp. Din musiklärare kan ge dig råd och rekommendationer.

Avgifter

Kulturskolan har inga terminsavgifter.
Kostnad för hyra av instrument är 300 kronor per påbörjad termin.

Spelböcker, noter och eventuella tillbehör kan tillkomma. Den kostnaden står du själv för.

Kontakt

  • Kulturskolan

    Besöksadress: Musik och ledning: Järnvägsgatan 16. Dans, bild och drama: Brunnsgatan 4, Hudiksvall

    Postadress: Hudiksvalls kommun, Kulturskolan
    824 80 Hudiksvall

Granskad/uppdaterad den 18 maj 2017