Kulturskolan möter skolan i estetiskt lärande

Här kan du som pedagog i skolan söka ett eller flera projekt och i samråd med lärarresursen från Kulturskolan komma överens om dagar och tider.

Vi utgår från våra estetiska ämnen och jobbar med nyfikenhet vidare in i nya kunskaper.

Knatteorkester i förskolan för 5-åringar

Ensemblespel på tongivande speciellt anpassade instrument i grupp på förskola för femåringar.

Vi spelar på bygelgitarrer, entonsbas, klangplattor och entonsflöjter. Vi utgår från Bunnemetoden och grunderna i musik, där vi går igenom fyra moment, såsom ljud, puls, löstonsspel och ackord.

Vi vänder oss till förskolans 5-åringar som efter anmälan får 8 besök (grundutbildning) eller 4 besök (uppföljning).

Kulturlaget åk 1-2

Bild, dans, drama och musik i samverkan. 

Fyra pedagoger kommer ut en förmiddag i veckan under ca 8 veckor och möter eleverna i olika ämnen. Vi vill inspirera och spinna vidare på ett tema klassen jobbar med.

Vi vänder oss i första hand till åk 2 och vi tar kontakt med de skolor som är aktuella under läsåret.

Stråkprojekt åk 1-2

Vi kommer med cello och fioler i bagaget och spelar tillsammans under 5-6 veckor. Vi tränar på att skapa en orkester tillsammans där vi lyssnar på varandra och samtidigt får sjunga, upptäcka musiken puls och rytm.

Vänder sig i första hand till åk 1 och 2 

Blåsprojekt åk 2-3: I feel good

Vi visar och berättar om blåsinstrumenten och spelar musik i alla möjliga stilar. Dessutom tar vi med veckans instrument som eleverna får prova, till exempel tvärflöjt, trumpet, klarinett och trombon. Vi sjunger, klappar, lyssnar, härmar och improviserar. 

Vi vänder oss i första hand till åk 2 och 3. Under 5-6 veckor ger vi en 40 min-lektion per vecka.

Kulturgarantin åk 3

Med Kulturskolans Kulturgaranti ges alla elever i åk 3 möjlighet att få möta en eller flera pedagoger från Kulturskolan under 5-6 veckor i grundskolans ordinarie undervisning.

Vi arbetar med musik och/eller dans som grund under våra lektioner. Läsåret 2016-2017möter kommunens alla treor ”Matte-musik, Slagkraftigt språk eller Kul tur i världen”.

Mål som eleven ska ha uppnått efter grundskolan och där vi på Kulturskolan kan vara en del att uppfylla målsättningen:

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer

Kulturgarantin ligger schemalagd under en förmiddag i veckan.
Kulturskolan skickar ut information till berörda skolor.

Dans i skolan

Dans i skolan handlar om dans som konstform och dans som umgängesform.
Dans i skolan kan vara ett samarbete med andra skolämnen i speciella teman, t. ex. Medeltiden, Rymden, Dansmatte och Olika länder. Det kan också ingå i idrottsämnet.

I dansen tränar vi kroppsuppfattning, koordination och samarbete. Dansen utvecklar också elevernas förmåga till eget skapande och nya uttryckssätt. 

Vi skapar med hjälp av kropp, rytmer och varandra och främjar fantasi och självkänsla. Eleverna får en inblick i vår och andra länders danskultur och ges ytterligare en möjlighet till fysisk aktivitet. Dans i skolan främjar lärandet, utvecklar estetiska kunskaper och eleverna får uppleva dansglädje.

Dans i skolan genomförs som projekt under en 6-veckors period och är sökbart för alla skolor.

Möt medeltiden åk 4-5

Jan Lekare och Karin Svala presenterar medeltiden genom musik, dans och berättande. Det blir ett spännande möte med Bockstensmannen, adeln, prästerna, borgarna och bönderna.

Vi avslutar med ett besök på Hälsinglands museum, där vi dansar och sjunger. Vi får även se en film och guidas i utställningen om Gulleson, medeltida kyrkomålare i Hälsingland.

Vi vänder oss i första hand till åk 4 och 5.

Gitarrprojekt åk 4-6

Vi spelar tillsammans i grupp både melodier och ackompanjemang av olika typer. Gehörsspel, imitation och improvisation med instrument, rytmer och toner. Kanske kan vi även framträda med någon låt.
Riktas till åk 4-6 i perioder av ca 8 veckor. Lektionslängd 40 min.

Anmälan

Kontakt

  • Kulturskolan

    Besöksadress: Musik och ledning: Järnvägsgatan 16. Dans, bild och drama: Brunnsgatan 4, Hudiksvall

    Postadress: Hudiksvalls kommun, Kulturskolan
    824 80 Hudiksvall

Granskad/uppdaterad den 6 mars 2017