Play Along

Vi använder PlayAlong.se som är en innehålls- och lärplattform.

Plattformen är utvecklad sedan 2002 specifikt för kultur- och musikskolors speciella behov. Här kommunicerar man enkelt enskilt eller i grupp med sin pedagog och med andra elever. Man kan också dela material som videolektioner, bilder, noter, pdf:er, anteckningar m.m.

Därutöver kan man ta del av playalong.se’s ständigt växande utbud av videolektioner. 

PlayAlong.se

  • Ingår gratis i Kulturskolan
  • Trygg plattform för lärande
  • Tillgängliggör Kulturskolan
  • Skapat av pedagoger
  • Fungerar på dator, smartphone eller surfplatta
  • Reklamfritt
  • Avtal med STIM och SMFF

Granskad/uppdaterad den 6 mars 2017