Måltider

Vi på Kostenheten erbjuder god, nyttig och vällagad mat. Med stort engagemang, kompetens och vänligt bemötande har vi alltid dina behov i fokus.

Vi erbjuder näringsriktiga måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi jobbar för att främja en god hälsa bland dem vi är till för och utgår från vår kostpolicy för förskola och skola samt äldreomsorg som följer livsmedelsverkets riktlinjer.

Våra kostpolicyer

Hur mycket mat lagar vi varje dag?

 • 1750 portioner till 12 äldreboenden
 • 5000 portioner till 18 skolor
 • 2000 portioner till 28 förskolor

Vi inom kostenheten är kockar, måltidspersonal, kostekonomer, dietister och administratörer och vi servera totalt ca 2 miljoner näringsriktiga portioner varje år. 

 • 9 februari 2017

  Bra mat för sportlovsutflykten

  Vi är nog många som förknippar sportlov med fysiska uteaktiviteter i den friska vårvinterluften. För att orka hålla igång är det viktigt att ladda...

 • 30 november 2016

  Högt betyg för skolmaten

  Alla elever i grundskolorna har fått svara på en enkät om skolmaten. Det var nästan 2800 elever som svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 72 %....

 • 1 september 2016

  Vinnarna i Måltidslyftet 2016

  Vinnarna blev inbjudna till Patricia för en trerätters middag och prisutdelning. Bland de nominerade fanns kockar och måltidspersonal som ständigt...

 • 8 februari 2016

  Måltidslyftet ska lyfta måltidspersonalens arbete

  - Ute i kostenhetens kök jobbar våra kockar och måltidspersonal ständigt för att utveckla måltiderna till våra barn och äldre, säger Karin Risberg,...

 • 11 maj 2017

  Resultat måltids- och sväljprojekt vid Ingsta äldreboende

  Måltiderna på våra äldreboenden ska bidra till god livskvalitet, täcka behovet av energi och näring, förebygga sjukdom och för att medicinsk...

Granskad/uppdaterad den 7 februari 2017