Klimatsmart mat

Kostenhetens miljömål

Kostenheten nådde under 2016 upp till 25% ekologiska livsmedelsinköp som också var målet för 2016 (motsvarande 20% 2015).

Vi fortsätter under 2017 att utöka inköpen av ekologiska livsmedel samt att handla från de när-producenter vi har, naturligtvis inom de budgetramar vi har.

Eko-målet för 2017 är mer än 25 %.

Flera enheter har även börjat handla mera lokalt. Det höjer inte ekomålen men är också en viljeinriktning från våra politiker och kunder.

Förberedelser av en ny livsmedelsupphandling har påbörjats. Vi jobbar nu med att få ännu flera små och medelstora företag- när-producenter att välja att leverera till kommunen. Matavfallssortering påbörjas i det kommunala köken under 2017.

Kostenheten arbetar aktivt med att:

  • öka andelen ekologiska livsmedel och klimatsmarta maträtter på matsedeln.
  • arbeta för att minska matsvinnet.
  • välja grönsaker/rotsaker och frukt utifrån säsong och pris. Kravbananer, svenska äpplen alt ekologiska äpplen, av morötter, vitkål och potatis ska i första hand  ekologiska väljas före konventionella.
  • köpa in Msc-märkt fisk, Kravmärkt kaffe och ekologisk spagetti, krossade tomater, mjölk och hårdbröd.

Pannkaka- väljs i turordning

  1. Egen tillagad pannkaka
  2. Krav- och närproducerad pannkaka
  3. Ekologisk pannkaka

Märkning för klimatsmarta rätter på skolmatsedeln

Vi jobbar aktivt med att öka andelen ekologiska livsmedel samt klimatsmarta rätter på matsedlarna. Med klimatsmarta rätter menar vi att måltiden i sin helhet är skonsam mot miljön. Vi ta hänsyn till transportsträckor, säsong, miljömärkningar ex. ekologiskt, KRAV och MSC-märkning.

För att det ska vara lätt för dig som matgäst att känna igen en klimatsmart rätt på matsedeln märker vi från och med vårterminen 2016 upp dessa med en glad, grön gubbe på skolmatsedeln. 

Granskad/uppdaterad den 13 mars 2017