Resultat måltids- och sväljprojekt vid Ingsta äldreboende

Publicerad den 11 maj 2017

Måltiderna på våra äldreboenden ska bidra till god livskvalitet, täcka behovet av energi och näring, förebygga sjukdom och för att medicinsk behandling ska ge bästa möjliga effekt.

Ingsta äldreboende erbjöds under hösten 2016 att delta i ett måltids- och sväljprojekt med fler små måltider samt adekvat sväljträning med munhantel. Måltidsprojektet såväl som sväljprojektet syftade i det gemensamma målet att de boende skulle ges bästa tänkbara förutsättningar till att kunna tugga, äta och svälja, bibehålla eller öka vikten, öka energi och näringsintaget, ge smak och sinnesupplevelse samt i förlängningen därmed hållas friskare och öka ork och vilja till mer social samvaro med andra. Ordet livskvalité på alla plan kan sammanfatta målbilden.

Sväljprojektet inom Hudiksvalls kommun initierades mot bakgrund av den länsövergripande SOFIA-studien, där bland annat Fredens Kulles korttidsboende i Gävleborg ingick 2014.

Läs resultatet i sin helhet

Granskad/uppdaterad den 11 maj 2017