Specialkost

Förskola och skola

Kostenheten erbjuder specialkost utifrån medicinska, fysiska och psykiska funktionshinder samt i möjligaste mån religiösa och kulturella skäl. Medicinska skäl innefattar allergier, överkänslighet och intolerans.

Av religiösa eller kulturella skäl kan man få kost som inte innehåller griskött, nötkött, inälvsmat och blodprotein. Däremot har vi inte möjlighet att erbjuda halal eller kochermat. Det finns också möjlighet att få laktovegetarisk eller vegankost.

Vanligt förekommande specialkoster kan beställas utan medicinskt intyg, medan specifikt anpassade specialkoster med särskilda behov kräver medicinskt intyg.

Olika dieter så kallade ”modedieter” innefattas inte i medicinska- religiösa eller kulturella skäl.

Beställningen gäller läsåret ut och man gör en ny beställning vid varje hösttermins start. Om man behöver ändra specialkosten under läsåret eller om man byter förskola, skola så görs en ny beställning på blanketten specialkost.
Viktigt att man meddelar om man inte längre behöver specialkost.

Förbud mot nötter

Enligt Hudiksvalls kommuns kostpolicy följer man Livsmedelsverkets, Astma och Allergiförbundet samt Barnläkarföreningens råd om förbud mot nötter, mandel, jordnötter och sesamfrön inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Specialkostblankett lämnas även för dessa elever eftersom dessa livsmedel oftast utlöser allvarliga reaktioner, informationen behövs även om livsmedlen inte förekommer i dessa verksamheter.

Beställning av specialkost sker på blanketten Intyg om specialkost, där fyller man även i vart man har fått kostrekommendationen ifrån. Blanketten finns nedan. Där finns också en Informationsfolder om specialkost för skola och förskola, se folder nedan. Intyget lämnas till förskolelärare/klassföreståndare som lämnar en kopia till köket.

Äldreomsorgen

Specialkost ska tillhandahållas av medicinska, religiösa och etiska skäl. Specialkosten utformas enligt näringsrekommendationer och vi lagar många specialkoster till våra äldre, konsistensanpassad mat, om man har tugg- och sväljproblem, allergikost, extra energi- och proteintät kost. 

Granskad/uppdaterad den 13 mars 2017