Jonas Dahlström, Fiber Optic Valley, var inbjuden att prata om hur dagens, och framtidens, digitala samhälle ställer nya krav på skolan och samhället i stort.

Gemensam utbildningsdag för att motverka intolerans och rasism

Publicerad den 23 augusti 2016

Inkludering stod på schemat när lärandeförvaltningen i Hudiksvalls kommun hade sin årliga gemensamma utbildningsdag innan skolstart.

I augusti varje år, innan skolorna börjar, har alla som arbetar inom förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning en gemensam utbildningsdag. Jämställdhet, mångfald 2.0 och att motverka intolerans och rasism i samhället var en del av innehållet på de föreläsningar som hölls under dagen.

- Det är viktigt att vi tillsammans fokuserar på ett antal områden som har en stor betydelse i lärandet. Vi ser att det ger effekt när vi med enade krafter fokuserar på våra prioriterade områden som är inkludering, entreprenöriellt lärande och att öka läsningen, säger Ingela Rauhala, förvaltningschef på lärandeförvaltningen.

Digitaliseringen ställer nya krav på skolan och samhället

Under dagen var det också en inspirationsföreläsning för alla de som arbetar i grund- och grundsärskolan, med temat entreprenöriellt lärande. Jonas Dahlström, Fiber Optic Valley, var inbjuden att prata om hur dagens, och framtidens, digitala samhälle ställer nya krav på skolan och samhället i stort.

- Vi står inför ett paradigmskifte, det kommer finnas ett stort antal yrken i framtiden som vi inte vet om idag. Det ställer krav på att vi börjar tänka nytt och annorlunda. Dagens elever kommer möta en annan typ av arbetsmarknad än vad vi tidigare varit vana vid, säger Jonas Dahlström, Fiber Optic Valley.

Föreläsningar under dagen
Edna Eriksson, föreläsare inom mångfald och likabehandling
Edna pratade om mångfald 2.0. What you see is NOT what you get! En föreläsning om hur samhället har en förmåga att tro att mångfalden sitter på utsidan – och faran i att placera människor i fack utifrån hur de ser ut eller vart de kommer ifrån.

Robin Andersson, projektledare för Segerstedinstitutet
Robin pratade om hur första linjens praktiker kan och bör bemöta ungdomar med radikala åsikter – att motverka intolerans och rasism i samhället.

Tomas Lindgren, professor vid avdelningen för religionsvetenskap och teologi vid Umeå universitet
Tomas pratade om militant islamism och de interaktioner mellan individ och grupp som kan leda in i militant islamism. Vilka är det som ansluter sig till våldsbejakande islamistiska grupper? Varför ansluter sig människor?

Sara Persson, lärare i svenska som andraspråk och förstelärare på Skogshagaskolan i Västervik. Även författare till boken ”Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet”.
Saras föreläsning handlade om konkreta exempel på strategier och förhållningssätt som tar tillvara på barnens olika språkliga resurser.

Christian Eidevald, forskare inom avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet
Föreläsningen handlade om forskning inom jämställdhet och hur man praktiskt kan arbeta med jämställdhet inom förskolan. 

Granskad/uppdaterad den 23 augusti 2016