Olycksfallsförsäkring barn och ungdomar

Vad gör jag vid skada?

  • Sök tandläkare eller läkare
  • Anmäl skadan till försäkkringsbolaget, se nedan.
  • Tänk på att alla taxiresor till och från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av försäkringsbolaget innan resan påbörjas.
  • Släng inga skadade kläder eller andra föremål ex glasögon
  • Vid tandskada ska kostnaden vara godkänd av försäkringsbolaget innan behandling påbörjas
  • För ersättning av de utlägg som uppstår under behandlingstiden ska läkarintyg, räkningar och originalkvitton sparas.
  • Har olycksfallet skett under skoltid ska det meddelas till respektive skola.

Försäkringsbesked 

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida:
https://www.protectorforsakring.se 
tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall

Uppge försäkringsnr 397553-2.1

Granskad/uppdaterad den 9 januari 2017