Familjestöd

Att vara en familj kan vara härligt - men också svårt! Alla barn och ungdomar har rätt till trygga och bra uppväxtvillkor. Kommunens socialtjänst erbjuder information och rådgivning men också med individuellt utformat bistånd. Barn- och ungdomsteamet jobbar bland annat förebyggande med föräldrastöd.

Här kan du också få hjälp med familjerättsliga frågor som faderskap, vårdnad, boende och umgänge samt adoption.

Har du frågor? Vänd dig till kommunens socialtjänst!

Kontakt

 • Familjerätten

  Växel: 0650-190 00

  Telefon: 0650-195 50

 • Elevhälsan

  Växel: 0650-190 00

  Prata med din lärare eller rektor om du vill komma i kontakt med skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog eller specialpedagog.

  Går du på gymnasiet kan du dock själv ta kontakt och boka tid med din skolkurator.

Läs mer!

Granskad/uppdaterad den 14 mars 2017