Problem i familjen

I bland kan det vara så att det inte funkar i familjen -  mamma eller pappa funkar dåligt som förälder, tonåringen är stökig, nån i familjen dricker för mycket, jag är rädd att bli slagen, vi ska skiljas, spelberoende, ekonomin är på väg att raseras...

Du kan få råd och stöd av:  

 • Socialtjänsten -  stöttar familjer genom bland annat utredning, stödsamtal, kontaktfamilj, vård och behandling, familjehem, kontaktperson. Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

 • Beroendecentrum - hit kan du vända dig om du eller någon i din närhet har frågor eller problem med missbruk och beroende av olika slag 

 

Kontakt

 • Beroendecentrum

  Telefon: 0650-195 50

  Hudiksvall

  Besöksadress: Kungsgatan 44

 • Social- och omsorgsförvaltningen

  Växel: 0650-190 00

  824 80 Hudiksvall

 • Socialjour

  Telefon: 026-10 02 25

  Öppettider: Mån-tors kl 17-23, fre kl 17-02, lör kl 16-02,kl sön 16-23.
  Övrig tid nås socialjouren via Polisen tfn 114 14.

Granskad/uppdaterad den 26 augusti 2015