Synpunkter och klagomål

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara så bra som möjligt. Därför är dina synpunkter och förslag till förbättring värdefulla.

Lämna synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter muntligt eller skriftligt. Använd gärna vår blankett som du kan få av personalen eller hämta här.

Överklaga

Om din ansökan om bistånd helt eller delvis avslås, får du ett skriftligt beslut på detta. Beslutet överklagas till den förvaltning som fattat beslutet.

  • Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagan ha kommit in till kommunen. 
  • Kommunen kan då göra en omprövning av beslutet. 
  • Om kommunen inte omprövar sitt beslut, skickas det tillsammans med din överklagan till förvaltningsrätten för en prövning. 
  • Efter dom i förvaltningsrätten har både kommunen och du själv möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd hos kammarrätten.

Du har rätt att få hjälp och information från din handläggare i samband med överklagandet.

Granskad/uppdaterad den 1 oktober 2013