Barn som far illa

Alla vuxna har ansvar att se till att barn inte far illa. Om du misstänker att kommunen behöver ingripa för att hjälpa och skydda barnet bör du ta kontakt med socialtjänsten.

När en anmälan har kommit in till socialtjänsten görs en bedömning om en utredning ska inledas. För att hjälpa barnet har socialtjänsten olika insatser. Det kan vara till exempel en kontaktperson, stöd i hemmet, familjehem eller behandlingshem.

Du kan prata med socialtjänsten innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med oss och beskriva din oro för barnet. Du kan vara anonym och behöver inte uppge barnets identitet.

Hur anmäler jag?

Du anmäler misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten, skriftligt eller muntligt. Om du vill kan du anmäla till socialtjänsten utan att uppge ditt namn. Om en anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom vi inte kan kontakta dig för att få mer information.

Här nedan kan du som privatperson göra en anmälan direkt till kommunens Barn- och Ungdomsenhet via ett webbformulär. OBS! Denna länk är bara avsedd för allmänheten, inte för professionella aktörer.

Anmälningsskyldighet

De som arbetar med barn och ungdomar är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att barn far illa. Det räcker att det finns misstankar om att ett barn behöver skydd. Detta kallas anmälningsskyldighet och är en lagstadgad skyldighet enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen.

Anmälan bör göras skriftligt. Om saken är brådskande kan anmälan göras muntligt för att sedan i efterhand lämnas skriftligen. Det är sedan socialtjänstens uppgift att utreda vilka åtgärder som eventuellt behöver sättas in.

Kontakt

 • Socialjour

  Telefon: 026-10 02 25

  Öppettider: Mån-tors kl 17-23, fre kl 17-02, lör kl 16-02,kl sön 16-23.
  Övrig tid nås socialjouren via Polisen tfn 114 14.

 • Socialtjänsten

  Växel: 0650-190 00

  Telefon: 0650-195 50

 • Postadress Socialtjänsten

  Social- och omsorgsförvaltningen

  Trädgårdsgatan 4
  824 80 Hudiksvall

Granskad/uppdaterad den 18 november 2016