Anmälan till Barn- och ungdomsenheten

Här nedan kan du göra en anmälan, enligt 14 kap 1 § SoL, till Barn- och ungdomsenheten om du känner oro för ett barn eller en familj och misstänker att de kan vara i behov av hjälp och / eller stöd.

OBS!

Det här formuläret riktar sig till allmänheten.

Professionella aktörer ska göra anmälningar per post eller vid akuta situationer, via telefon.

Anmälan till Barn- och ungdomsenheten

Fyll i nedanstående uppgifter och beskriv varför du är orolig för barnet / familjen så tydligt du kan. OBS! Om du inte vet vad du ska skriva i alla fält ber vi dig att fylla i så många uppgifter du kan.

Här fyller du i dina kontaktuppgifter om du vill att vi kontaktar dig. OBS! Det är frivilligt.
Beskriv oron för barnet. Använd gärna exempel från er vardag:
Finns det andra barn i familjen? (Obligatoriskt fält)


Har familjen vetskap om att en anmälan görs? (Obligatoriskt fält)


Granskad/uppdaterad den 28 juni 2016