Den bästa för miljön är att det inte blir något avfall. Att återanvända och återvinna är bättre än att energiutvinna. Att deponera = gräva ner sopor är det sista alternativet.

Avfall och återvinning

Det bästa är förstås att det inte blir sopor men soporna vi får behöver vi alla hjälpas åt att sortera, återvinna och ta hand om.

Den kommunala avfallshanteringen i Sverige bekostas via abonnemanget som alla fastighetsägare har. Du som bor i lägenhet betalar sophanteringen via hyran. Det är alltså inga skattepengar som går till avfallshanteringen.  

Grundavgift

Oavsett hur liten eller stor soptunna du har så betalar alla inom en kundgrupp samma grundavgift. Lägenheter har en nivå på grundavgiften. Villor en annan och fritidshus har också en egen nivå på grundavgiften. Grundavgiften täcker kostnader för

 • bemannade återvinningscentraler
 • behandling av grovavfall
 • behandling av farligt avfall
 • ekonomi, fakturor, upphandlingar
 • kommunikation och kundservice
 • ledning och utveckling
 • moms

Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften påverkar du genom att välja storlek på kärl och hämtningsintervall. Hämtningsavgiften täcker kostnader för

 • insamling
 • transporter, fordon
 • drift och underhåll
 • kärl, påsar
 • behandling av restavfall
 • snart behandling av matavfall

Återvinningscentraler

På Ulvberget finns två återvinningscentraler. En för privatpersoner och en för företag. I Delsbo på Björkgatan finns en för både privatpersoner och företag.

Återvinningsstationer

På en del platser i kommunen finns återvinningsstationer där du kan lämna tidningar, förpackningar och batterier. Förpackningar är till exempel mjölkkartonger, glasburkar, cremefraicheburkar, ketchupflaskor, konserverburkar och frigolit. Återvinningsstationerna är inte ett kommunalt ansvar, de drivs av Förpackningsinsamlingen i Sverige AB.

Återbruk

Hela och rena kläder, saker och möbler kan du lämna på återvinningscentralerna. På Ulvberget hämtar Dakapo, Erikshjälpen och Röda Korset. I Delsbo är det Röda Korset i Forsa som tar hand om det du lämnar in.

Du kan såklart även lämna direkt till dem. Dakapo samlar in kläder vid ICA Maxi, ICA Träffpunkten, COOP Extra i Hudiksvall och vid Rätt Pris i Iggesund.

Här kan du köpa Second Hand som lämnas in på återvinningscentralerna:

Kontakt

 • Har du frågor om avfall?

  Telefon: 0650-190 99

  Telefontider: måndag - fredag
  kl. 7.30-9.30 och 13-14.30

 • Utebliven sophämtning

  Utebliven sophämtning anmäls till Teknisk Kundtjänst
  Telefon: 0650-380 80

 • Återvinningsstationer

  Förpacknings- och tidningsinsamlingen

  Telefon: 0200-88 03 11

Granskad/uppdaterad den 30 januari 2017