Farligt avfall

Välkommen med ditt farliga avfall till en återvinningscentral!
Alla har farligt avfall hemma.

 • bekämpningsmedel
 • bilbatterier
 • febertermometrar
 • färg
 • kvicksilver
 • lim
 • lysrör
 • lågenergilampor
 • lösningsmedel
 • oljefilter
 • oljor
 • spilloljor
 • småbatterier
 • syror

Lämna ditt farliga avfall väl emballerat och märkt så vi ser vad innehållet är. Gärna i en orginalförpackning.

Även elavfall och vitvaror är farligt avfall. Det hanteras som grovavfall. och du lämar det på en återvinningscentral. Du kan också beställa grovavfallshämtning via vår entreprenör Suez. De hämtar sex gånger per år enligt en fast tur.

Det kostar inget extra att lämna farligt avfall från hushållet, det ingår i renhållningstaxan.

Asbest, impregnerat trä (till exempel slipers, telestolpar och trallvirke) lämnar du på återvinningscentralen mot en avgift. 

 

Elavfall till en butik

Butiker som säljer elprodukter tar också emot elavfall. I mindre butiker kan du lämna ditt elavfall när du köper en ny liknande produkt. Större butiker tar emot elavfall mindre än 25 centimeter även när du inte köper något nytt.

Du är också välkommen med ditt elavfall till en återvinningscentral!

Kontakt

 • Återvinningscentraler

  Ulvbergets återvinningscentral
  (vid riksväg 84, 3 km väster om Hudiksvall)
  Telefon: 0650-55 68 50

  Delsbo återvinningscentral
  (vid Björkgatan)

Granskad/uppdaterad den 2 september 2016