Latrinhämtning

Du kan köpa latrinkärl på Ulvbergets återvinningscentral. Du kan också beställa hem en ny latrintunna när du beställer hämtning av det gamla tunnan.

När du köper en latrintunna av oss så betalar du för hämtningen och hanteringen av latrinet. Sedan 2015 hanterar vi bara latrinkärl som vi sålt, inte latrintunnor som du köpt hos privata handlare.

Beställ latrinhämtning

0650-54 20 90 Suez environnement (tidigare Sita) 

Frågor om latrinhämtning

0650-190 99, vardagar klockan 7.30 - 9.30 och 13 - 14.30.

Andra bättre lösningar

Det finns flera bra sätt att ta hand om latrinet på den egna fastigheten. Du kan ha en mulltoalett, mullrum, urinseparering, förbränningstoalett eller en förfrysningstoalett. Det är bättre för både miljön och arbetsmiljön än en latrintunna som ska hämtas. Hudiksvalls kommuns mål i avfallsplanen är att minska antalet latrinkärl som hämtas.

Du kan också kompostera din latrin. Då behöver du bra utrustning och lite tid. Resultatet blir en näringsrik mull som kan användas som jordförbättringsmedel i rabatter och i trädgårdsland.

För att kompostera din latrin krävs att du gör en anmälan till Norrhälsinge miljökontor. Blanketten hittar du här.

 

Kontakt

  • Ulvbergets återvinningscentral

    vid riksväg 84, 3 km väster om Hudiksvall

    Telefon: 0650-55 68 50

  • Entreprenör - latrinhämtning

    SUEZ environnement

    Telefon: 0650-54 20 90

Relaterade länkar

Granskad/uppdaterad den 2 september 2016