Matavfallet ska bli fordonsgas. När fordon tankar gas istället för diesel ersätter man fossila bränslen som bensin och diesel.

Matavfall

I april 2017 kommer invånare i Hudiksvall att börja sortera matavfall i bruna papperspåsar. Matavfallet ska bli fordonsgas som ersätter fossila bränslen.

Vi startar sorteringen steg för steg i geografiska områden och först ut är Hudikvägen, Sandvalla och Sanna. Det tar två år innan alla invånare har möjligheten att sortera ut sitt matavfall och vi hör av oss till dig som är fastighetsägare i god tid. 

Systemet är frivilligt och du som är fastighetsägare väljer abonnemang. Du som är hyresgäst får veta av din hyresvärd hur ni ska sortera. Du som bor i bostadsrätt hör med din bostadsrättförenings styrelse när det är dags.

De flesta kommer att sortera sitt matavfall

Det är tre abonnemang att välja på. Det allra vanligaste blir abonnemang matavfall och då har du en extra brun tunna för matavfall. Den gamla gröna tunnan har du kvar och där lägger du dina soppåsar med restavfall.

Om någon fastighetsägare inte kan sortera matavfall så kan de välja abonnemang 1900-talet. Taxan är miljöstyrande och eftersom du inte sorterar ut matavfallet så att det kan tas omhand på bästa sättet är det här det dyraste abonnemanget. Både för miljön och för dig som fastighetsägare.

För miljöns skull

Självklart är det bästa att inte kasta bort mat. Men mat som är avfall ska nyttjas på ett effektivt och miljövänligt sätt. Ditt potatisskal, kycklingben, kaffesump och annat matavfall ska bli fordonsgas till bussar, sopbilar och personbilar. På så sätt ersätter vi fossila bränslen som bensin och diesel.

En anläggning för gasproduktion kräver matavfall från flera kommuner och industrier. Idag producerar man biogas och biogödsel i exempelvis Uppsala och Västerås. Målet är att också biogödseln från Hudiksvalls matavfall ska spridas på produktiv mark.

Över 200 kommuner gör det redan

Över 200 kommuner i Sverige sorterar redan sitt matavfall. Att vi som bor och verkar i  Hudiksvalls kommun ska sortera vårt matavfall är beslutat i Hudiksvalls kommuns renhållningsordning 2015. Den bygger på nationella och europeiska mål för sortering av matavfall.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 24 januari 2017