Sophämtning

Alla har sophämtning

Enligt miljölagstiftningen ska det finnas ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall på varje fastighet i vårt land och varje kommun är skyldig att ta hand om det avfall som produceras inom den egna kommunens gränser. Hur ett avfallsabonnemang kan se ut varierar mellan olika delar av landet, men i vår kommun finns två typer av abonnemang för privatpersoner, ett med åretrunthämtning och ett med fritidshämtning.

Åretrunthämtning

Ett åretruntabonnemang innebär regelbunden sophämtning varannan vecka året om, alltså 26 hämtningar per år. Abonnemangskostnaden utgörs av en grundavgift, som finansierar rätten att utnyttja våra återvinningscentraler, beställa grovavfallshämtning med mera, samt en hämtningsavgift som varierar med storleken på sopkärlet. 

Fritidshämtning

Ett fritidsabonnemang innebär regelbunden sophämtning varannan vecka under perioden vecka 16 till vecka 41, maximalt 13 hämtningar per år. Abonnemangskostnaden utgörs även här av en grundavgift och en hämtningsavgift som varierar med storleken på sopkärlet. 

När töms sopkärlet?

Vill du veta när sophämtningen sker i just ditt område, är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0650-190 99. Ett annat tips är att fråga de närmsta grannarna.

Hur ska sopkärlet placeras?

På hämtningsdagen ska ditt sopkärl stå inom 1,6 m ifrån den plats där sopbilen stannar. I regel stannar sopbilen vid närmaste allmänna väg eller vägsamfällighet om inget annat överenskommits. Kärlet ska stå på plan mark och placeras med öppningen mot vägen och fronten parallell med sopbilens långsida. Se till att vägen till sopkärlet är snöröjd och sandad vintertid, så att sopbilen kan ta sig fram även då.

Sopkärlet ska vara utställt senast kl. 06.00 på hämtningsdagen, men ställ gärna ut det redan kvällen innan för att vara säker på att inte missa sopbilens tur i ditt område.

Vad får man lägga i sopkärlet?

Det som återstår när allt farligt avfall, grovavfall, avfall som inte går att förbränna och alla förpackningar  har sorterats ut, räknas som kärlsopor. Matavfall, som till exempel fruktskal och brödrester, får också läggas i sopkärlet, men kan med fördel hemkomposteras på den egna fastigheten om den möjligheten finns. Kärlsoporna återvinns genom att de förbränns i särskilda anläggningar för avfallsförbränning och bildar värme och el. 

Är du osäker på vad som får läggas i sopkärlet?

Extra hämtningar

Om du skulle missa att ställa ut ditt sopkärl inför en hämtningsdag eller om du tillfälligtvis får mer hushållsavfall än vad som ryms i ditt sopkärl, finns möjligheten att ställa ut en extra säck tillsammans med kärlet vid nästa ordinarie hämtning eller att beställa en extra hämtning. 

En extra säck som ska ställas ut vid nästa ordinarie hämtningstillfälle, ska märkas med ägarens namn och adress och anmälas i förväg på telefonnummer 0650-190 99. Säcken får vara på max 130 liter och väga högst 15 kg. En extra hämtning beställer du också på telefonnummer 0650-190 99. Kostnaden för en extra hämtning utgörs av en framkörningsavgift och en behandlingsavgift som varierar med storleken på sopkärlet. 

Utebliven sophämtning

Har dina sopor inte hämtats trots att sopkärlet stått ute på utsatt tid, kan du anmäla det till Teknisk Kundtjänst på telefonnummer 0650-380 80 eller via länken nedan.

Om hämtning inte kunnat ske på grund av halka eller snö, som du som fastighetsägare inte kunnat påverka, sker hämtning normalt inom tre arbetsdagar efter ordinarie hämtningsdag.

Kontakt

 • Har du frågor om avfall?

  Telefon: 0650-190 99

  Telefontider: måndag - fredag
  kl. 7.30-9.30 och 13-14.30

 • Utebliven sophämtning

  Utebliven sophämtning anmäls till Teknisk Kundtjänst
  Telefon: 0650-380 80

Relaterade länkar

Granskad/uppdaterad den 26 september 2016