Sophämtning

Alla har sophämtning

Ett abonnemang för permanent boende har som standard sophämtning varannan vecka året om, alltså 26 hämtningar per år.

Ett abonnemang för fritidshus innebär sophämtning varannan vecka under vecka 16 till vecka 41, max 13 hämtningar per år.

Enligt miljölagstiftningen ska det finnas ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall på varje fastighet i vårt land. Kommunerna är skyldig att ta hand om det avfall som produceras inom kommunens gränser. Hur ett avfallsabonnemang varierar mellan kommuner.

Taxan har en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften bekostar exempelvis återvinningscentraler och grovavfallshämtning. Hämtningsavgift bekostar hämtning och behandling av restavfallet, soppåsar.

När kommer sopbilen?

Vill du veta när sophämtningen kommer är du välkommen att kontakta oss på 0650-190 99 eller avfalladm@hudiksvall.se

Hur ska sopkärlet placeras?

På hämtningsdagen ska ditt sopkärl stå inom 1,6 m från den plats där sopbilen stannar. I regel stannar sopbilen vid närmsta allmänna väg eller vägsamfällighet om inget annat överenskommits.

 • Kärlet ska stå på plan mark
 • Öppningen ska stå mot vägen. Fronten ska stå parallellt med sopbilens långsida.
 • Om du har två kärl ska det vara minst en halvmeter mellan dem. Ställ inte kärlet närmare än en halvmeter från staket eller annat.
 • Vägen ska vara snöröjd och sandad så att sopbilen tar sig fram.
 • Sopkärlet ska vara utställt senast klockan sex på morgonen på hämtningsdagen. Ställ gärna ut det kvällen innan, ibland kommer sopbilen en annan tid än den brukar göra.

Vad får man slänga i soppåsen?

Exempel på restavfall är disktrasor, tandborstar, tuggummi, snus, fimpar, ljusstumpar, kattsand, bjöjor, bindor, kondomer, hårtussar, dammsugarpåsar.

Det som blir kvar när farligt avfall, grovavfall och förpackningar har sorterats ut, räknas som restavfall. Soppåsarna förbränns och blir värme och el. 

Extra hämtning

Om du skulle missa att ställa ut kärlet eller om du någon gång har mer soppåsar än vad som ryms i kärlet, kan du ställa ut en extra säck eller beställa en extra hämtning. 

 • En extra säck anmäler du i förväg på 0650-190 99 eller avfalladm@hudiksvall.se. Då tar vi med säcken nästa gång du har sophämtning. Märk säcken med namn och adress. Säcken får vara max 130 liter och väga högst 15 kg.
 • Du kan också beställa en extra hämtning, 0650-190 99 eller avfalladm@hudiksvall.se. Då kommer vi innan du har hämtning nästa gång. Det kostar en framkörningsavgift och en behandlingsavgift (som varierar med storleken på ditt kärl). 

Hämtades inte dina sopor?

Har dina sopor inte hämtats fast sopkärlet stod framställt kan du anmäla det till Teknisk kundtjänst på 0650-380 80 eller via länken nedan.

Om vi inte kunde hämta dina sopor på grund av halka eller snö som du som fastighetsägare inte kunde påverka, hämtar vi normalt inom tre arbetsdagar.

Kontakt

 • Har du frågor om avfall?

  Telefon: 0650-190 99

  Telefontider: måndag - fredag
  kl. 7.30-9.30 och 13-14.30

 • Utebliven sophämtning

  Utebliven sophämtning anmäls till Teknisk Kundtjänst
  Telefon: 0650-380 80

Relaterade länkar

Granskad/uppdaterad den 18 april 2017