Taxor för hushållsavfall och slamtömning

Den kommunala avfallshanteringen i Sverige bekostas via abonnemanget som alla fastighetsägare har. Du som bor i lägenhet betalar sophanteringen via hyran.

Det är alltså ingen skatt som går till avfallshantering. Kommunal avfallshantering ska inte ge vinst utan målet är att gå plus minus noll.

Grundavgift

Oavsett hur liten eller stor soptunna du har så betalar alla inom en kundgrupp samma grundavgift. Lägenheter har en nivå på grundavgiften. Villor en annan och fritidshus har också en egen nivå på grundavgiften.

Grundavgiften täcker kostnader för bemannade återvinningscentraler, behandling av grovavfallbehandling av farligt avfall. Ekonomi, fakturor, upphandlingar, kommunikation och kundservice, ledning, utveckling och moms.

Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften påverkar du genom att välja storlek på kärl och hämtningsintervall. Hämtningsavgiften täcker kostnader för insamling, transporter, fordon, drift och underhåll, kärl, påsar, behandling av restavfall och snart behandling av matavfall.

Det finns tre abonnemang

När du blir erbjuden att sortera matavfall finns det tre abonnemang att välja bland:

1 Abonnemang matavfall

Det vanligaste är abonnemang matavfall och då har du en brun tunna för papperspåsar med matavfall. Du har kvar den gamla gröna tunnan där du lägger dina soppåsar med restavfall.

2 Abonnemang hemkompost

Du komposterar allt ditt matavfall i en skadedjurssäker kompost, året runt. Du bekostar, sköter om och anmäler den till Norrhälsinge Miljökontor.
Du har en grön tunna för soppåsar med restavfall.

Abonnemang hemkompost och abonnemang matavfall innebär båda att man sorterar sitt matavfall och de kostar därmed lika.

3 Abonnemang 1900-talet

När man har abonnemang 1900-talet sorterar man inte matavfall.
Du har en grön tunna för soppåsar med restavfall + matavfall blandat.
Taxan är miljöstyrande och det här är det dyraste abonnemanget eftersom matavfallet inte kan tas omhand på bästa sätt. Det är dyrast både för miljön och för dig som fastighetsägare.

Priset är 50 % dyrare hämtningsavgift än abonnemangen ovan.

Vad kostar det att sortera matavfall?

Du som väljer att sortera matavfall får samma kostnad som innan du valde abonnemang. Det kostar alltså inte mer att ha en brun tunna för matavfallet.

Du som börjar sortera matavfall våren 2017 hamnar mitt i skarven till en ny taxa. När du börjat sortera matavfall och får din första faktura så är den alltså högre än förut. Den är inte högre för att du sorterar matavfall utan för att taxan från april 2017 är dyrare för alla i hela kommunen.

Förbränningen av hushållssopor har blivit dyrare i Sverige. Även transporterna har tyvärr blivit dyrare. Fram till årsskiftet 2017 hade Hudiksvalls kommun lägre avtal än nu och det gör att taxan går upp.

Du väljer storlek

Det bruna kärlet är alltid 140 liter. Det kan inte vara mindre för sopbilen som hämtar har teknik för att lyfta den höjden. Den kan inte vara smalare heller för då välter den ännu lättare och blåser kring. Ofta blir det bara några påsar matavfall i botten av de bruna kärlen.

Det finns olika storlekar på kärlet för restavfall, det minsta är 140-liter. Andra storlekar är 190 liter, 240 liter och 370 liter.

Tömning varannan vecka

Standard är att vi tömmer kärlen varannan vecka. De bruna kärlen ska alltid tömmas varannan vecka eftersom matavfall inte ska stå längre.

Villaägare som sorterar matavfall (abonnemang matavfall eller abonnemang hemkompost) och har det minsta kärlet för restavfall (140-liter) kan välja att tömma det gröna kärlet för restavfall var fjärde eller var åttonde vecka.

Dela kärl med grannen?

Om du vill dela sophämtning med din granne så behöver ni komma överens om vilket abonnemang ni ska ha. Att dela abonnemang betyder att man delar både en grön tunna för restavfall och en brun tunna för matavfall.

Max tre hushåll kan dela och man ska bo intill varandra. Alla har kvar sin egen grundavgift men man delar på hämtningsavgiften.

De vanligaste abonnemangen

Vi startar sorteringen av matavfall steg för steg i geografiska områden. Det tar två år innan alla har möjlighet att sortera ut sitt matavfall.

Du som inte blivit erbjuden att sortera matavfall hittar dina avgifter i denna länk:

Du som fått erbjudande om att sortera matavfall hittar dina avgifter i denna länk:

Här kan du se vilka geografiska områden som fått erbjudanden om att sortera matavfall:

Här nedan presenteras de vanligaste abonnemangen:

Avgifter för villa 2017, abonnemang matavfall

140-liters kärl

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • 140-liters kärl för matavfall

Båda kärlen töms varannan vecka
Grundavgift 785 kr/år + hämtningsavgift 760 kr/år = 1 545 kr/år

190-liters kärl

 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • 140-liters kärl för matavfall

Båda kärlen töms varannan vecka
Grundavgift 785 kr/år + hämtningsavgift 1 045 kr/år = 1 830 kr/år

Hämtning av restavfall var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • 140-liters kärl för matavfall

Bruna kärlet för matavfall töms alltid varannan vecka
Kärlet för restavfall töms var fjärde vecka
Grundavgift 785 kr/år + hämtningsavgift 380 kr/år = 1 165 kr/år

Hämtning av restavfall var åttonde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • 140-liters kärl för matavfall

Bruna kärlet för matavfall töms alltid varannan vecka
Kärlet för restavfall töms var åttonde vecka
Grundavgift 785 kr/år + hämtningsavgift 250 kr/år = 1 035 kr/år

 

Avgifter för villa 2017, abonnemang hemkompost

140-liters kärl

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall

Restavfallet hämtas varannan vecka 
Grundavgift 785 kr/år + hämtningsavgift 760 kr/år = 1 545 kr/år

190-liters kärl

 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall

Restavfallet hämtas varannan vecka 
Grundavgift 785 kr/år + hämtningsavgift 1 045 kr/år = 1 830 kr/år

Hämtning var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall

Restavfallet hämtas var fjärde vecka
Grundavgift 785 kr/år + hämtningsavgift 380 kr/år = 1 165 kr/år

Hämtning var åttonde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall

Restavfallet hämtas var åttonde vecka
Grundavgift 785 kr/år + hämtningsavgift 250 kr/år = 1 035 kr/år

 

Avgifter för villa 2017, abonnemang 1900-talet

140-liters kärl

 • 140-liters kärl för restavfall + matavfall

Kärlet töms varannan vecka
Grundavgift 785 kr/år + hämtningsavgift 1 140 kr/år = 1 925 kr/år

190-liters kärl

 • 190-liters kärl för restavfall + matavfall

Kärlet töms varannan vecka
Grundavgift 785 kr/år + hämtningsavgift 1 588 kr/år = 2 373 kr/år

240-liters kärl

 • 240-liters kärl för restavfall + matavfall

Kärlet töms var annan vecka
Grundavgift 785 kr/år + hämtningsavgift 2 013 kr/år = 2 798 kr/år

 

Avgifter för fritidshus 2017, abonnemang matavfall

140-liters kärl

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • 140-liters kärl för matavfall

Båda kärlen töms varannan vecka
Grundavgift 585 kr/år + hämtningsavgift 546 kr/år = 1 131 kr/år

190-liters kärl

 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • 140-liters kärl för matavfall

Båda kärlen töms varannan vecka
Grundavgift 585 kr/år + hämtningsavgift 760 kr/år = 1 345 kr/år

Hämtning av restavfall var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • 140-liters kärl för matavfall

Bruna kärlet för matavfall töms alltid varannan vecka
Kärlet för restavfall töms var fjärde vecka
Grundavgift 585 kr/år + hämtningsavgift 273 kr/år = 858 kr/år

Avgifter för fritidshus 2017, abonnemang hemkompost

140-liters kärl

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall

Kärlet för restavfall töms varannan vecka
Grundavgift 585 kr/år + hämtningsavgift 546 kr/år = 1 131 kr/år

190-liters kärl

 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall

Kärlet för restavfall  töms varannan vecka
Grundavgift 585 kr/år + hämtningsavgift 760 kr/år = 1 345 kr/år

Hämtning var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall

Kärlet för restavfall töms var fjärde vecka
Grundavgift 585 kr/år + hämtningsavgift 273 kr/år = 858 kr/år

Hämtning var åttonde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall

Kärlet för restavfall töms var åttonde vecka
Grundavgift 785 kr/år + hämtningsavgift 200 kr/år = 785 kr/år

Avgifter för fritidshus 2017, abonnemang 1900-talet

140-liters kärl

 • 140-liters kärl för restavfall + matavfall

Kärlet töms varannan vecka
Grundavgift 585 kr/år + hämtningsavgift 819 kr/år = 1 404 kr/år

190-liters kärl

 • 190-liters kärl för restavfall + matavfall

Kärlet töms varannan vecka
Grundavgift 585 kr/år + hämtningsavgift 1 140 kr/år = 1 725 kr/år

När sopbilen kommer

Kärlet ska på hämtningsdagen stå inom 1,6 meter från den plats där sopbilen stannar. I regel stannar sopbilen vid närmaste allmänna väg eller vägsamfällighet om inte abonnenten har kommit överens med kommunen om en annan plats. Har du två kärl ska det vara en halv meter emellan.

När du ställer ut sopkärlet för tömning ska locköppningen vändas mot sopbilen.

Taxa för tömning av enskilda avloppsanläggningar

 • 0 - 2  kubikmeter -    948 kronor
 • 2,1 - 4 kubikmeter - 1167 kronor
 • 4,1 - 6 kubikmeter - 1644 kronor
 • 6,1 - 9 kubikmeter - 2263 kronor

Taxa för tömning av köksbrunn vid ordinarie tömning

 • 457 kronor

Om extra slang måste användas för att tömma en anläggning, tillkommer också en avgift på 152 kronor för varje 10 meter utöver 20 meter.

Observera att en schemalagd tömning som inte önskas, måste avbokas senast sista arbetsdagen innan aviserad tömningsperiod. Annars debiteras en särskild framkörningsavgift om 609 kr.

Tillkommande avgifter vid ej schemalagd tömning

 • Tömning inom sex arbetsdagar från beställningsdagen (kan beställas via telefon eller på webben) - 233 kr/tömning
 • Akut tömning inom 24 timmar efter beställning (kan endast beställas via telefon) - 1015 kr/tömning
 • Akut tömning inom sex timmar (beställd fredag kl. 12.00 - måndag kl. 07.00, endast via telefon) - 3 350 kr/tömning

Kontakt

 • Sophämtning och slamtömning

  Telefon: 0650-190 99

  Telefontider: måndag - fredag
  kl. 07.30-09.30 och 13.00-14.30

Granskad/uppdaterad den 5 januari 2017