Taxor för hushållsavfall och slamtömning

Kombinerade avfalls- och vattenfakturor skickas ut sex gånger per år till abonnenterna. Fritidshusägare faktureras endast två gånger per år.

I de angivna avfallstaxorna nedan ingår en grundavgift på 482 kronor för permanentboende och 355 kronor för fritidshus. När flera abonnenter delar behållare tas en grundavgift ut av varje fastighetsinnehavare medan hämtningsavgiften delas.

Grundavgiften ska täcka kommunens kostnader för bland annat  administration, information, insamling och destruktion av farligt avfall, insamling av grovavfall samt driften av våra återvinningscentraler i Delsbo och på Ulvberget.

Utdrag ur gällande Avfallsstaxa för hushållsavfall

Permanentboende - max 26 hämtningar per år

 • 130 l kärl - 1 108 kr/år
 • 190 l kärl - 1 414 kr/år
 • 240 l kärl - 1 667 kr/år
 • 370 l kärl - 2 290 kr/år

Fritidshus - max 13 hämtningar per år

 • 130 l kärl -   901 kr/år
 • 190 l kärl - 1 053 kr/år
 • 240 l kärl - 1 183 kr/år
 • 370 l kärl - 1 569 kr/år

För permanentboende i enbostadshus gäller hämtning varannan vecka året runt.

För fritidshus gäller  hämtning varannan vecka under perioden v. 16 till och med v. 41

Kärlet ska på hämtningsdagen stå inom 1,6 meter från den plats där sopbilen stannar. I regel stannar sopbilen vid närmaste allmänna väg eller vägsamfällighet om inte abonnenten har kommit överens med kommunen om en annan plats. När du ställer ut sopkärlet för tömning, tänk då på att locköppningen ska vändas mot sopbilen.

Taxa för tömning av enskilda avloppsanläggningar

 • 0 - 2  kubikmeter -    948 kronor
 • 2,1 - 4 kubikmeter - 1167 kronor
 • 4,1 - 6 kubikmeter - 1644 kronor
 • 6,1 - 9 kubikmeter - 2263 kronor

Taxa för tömning av köksbrunn vid ordinarie tömning

 • 457 kronor

Om extra slang måste användas för att tömma en anläggning, tillkommer också en avgift på 152 kronor för varje 10 meter utöver 20 meter.

Observera att en schemalagd tömning som inte önskas, måste avbokas senast sista arbetsdagen innan aviserad tömningsperiod. Annars debiteras en särskild framkörningsavgift om 609 kr.

Tillkommande avgifter vid ej schemalagd tömning

 • Tömning inom sex arbetsdagar från beställningsdagen (kan beställas via telefon eller på webben) - 233 kr/tömning
 • Akut tömning inom 24 timmar efter beställning (kan endast beställas via telefon) - 1015 kr/tömning
 • Akut tömning inom sex timmar (beställd fredag kl. 12.00 - måndag kl. 07.00, endast via telefon) - 3 350 kr/tömning

 

Kontakt

 • Sophämtning och slamtömning

  Telefon: 0650-190 99

  Telefontider: måndag - fredag
  kl. 07.30-09.30 och 13.00-14.30

Granskad/uppdaterad den 5 januari 2017