Vad händer med avfallet sedan?

Asbest

Asbest, som till exempel eternitplattor och blomlådor, deponeras på en särskild deponi.

Aska

Aska som lämnas in används till sluttäckning av deponier.

Bilbatterier och småbatterier

Batterierna plockas isär och metaller och plast återvinns. Innehåller batteriet kvicksilver, tas detta omhand på ett säkert sätt.

Brännbart

Inlämnat material finfördelas och förbränns för energiutvinning.

Däck

Gummit från däcken återvinns som nya produkter eller energi. Metallen i fälgarna smälts ner och används i nya metallprodukter.

El- och elektronikprodukter

Produkterna plockas isär och de olika delarna återvinns utifrån material.

Kyl- och frysskåp

Matallen i skåpen materialåtervinns och kylmedia tas om hand som farligt avfall.

Ljuskällor

Ljuskällor som glödlampor, lågenergilampor, LED-lampor och lysrör behandlas som farligt avfall.

Metall

Metallen smälts ner och används i produktion av nya metallprodukter. Metallskrot kan återvinnas hur många gånger som helst.

Möbler

Stoppade möbler och resårmadrasser plockas isär och de olika delarna sorteras och återvinns efter material.

Restavfall

Restavfallet delas upp i sådant som kan användas som fyllnadsmassor (till exempel keramik, kakel och tegel) och sådant som ska läggas på deponi (till exempel gips, planglas och isolering).

Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä räknas som farligt avfall och det flisas och transporteras till en särskild förbränningsanläggning för att omvandlas till energi.

Trä

Trämaterialet flisas och förbränns för energiutvinning. Observera att trykimpregnerat trä inte hör hemma i denna fraktion!

Trädgårdsavfall

Ris, grenar och buskar flisas och förbränns för energiutvinning, gräs, löv och frukt komposteras och blir till anläggningsjord och stenar, tegel och liknande används som fyllnadsmassor.

Vitvaror

Metallen i vitvaror som spisar, tvättmaskiner och torkskåp materialåtervinns.

Wellpapp

Inlämnad wellpapp sorteras, mals ner och används i produktion av ny wellpapp.

Kontakt

 • Återvinningscentraler

  Ulvbergets återvinningscentral
  (vid riksväg 84, 3 km väster om Hudiksvall)
  Telefon: 0650-55 68 50

  Delsbo återvinningscentral
  (vid Björkgatan)

 • Återvinningsstationer

  Förpacknings- och tidningsinsamlingen

  Telefon: 0200-88 03 11

Granskad/uppdaterad den 26 september 2016