Frågor & svar

Måste jag själv anmäla ägarbyte när jag flyttar?

Ägarbyte anmäls snarast, på telefonnummer 0650-190 99 eller använd vår blankett. Observera att den gamla ägarens betalningsansvar inte upphör förrän avfallsavdelningen tagit emot anmälan om förändring av ägarförhållanden.

Jag vill byta storlek på sopkärl – hur gör jag?

Behöver du få ditt sopkärl utbytt ringer du och beställer på telefonnummer 0650-190 99.

Vi kommer att vara bortresta i sommar – måste jag betala för sophämtning ändå?

Om du är borta i minst fyra månader kan du slippa hämtningsavgiften. Anmäl på telefonnummer 0650-190 99.

Hur mycket kostar sophämtningen?

När hämtas grovavfall i mitt område?

Vart vänder jag mig när jag vill bli av med farligt avfall?

Vilka regler gäller för jordbruksskrot?

Skrot från jordbruk kan ofta tas omhand av skrotnings- eller återvinningsfirmor.

Håll Sverige Rent bedriver en kampanj för att samla in jordbruksskrot.

Det är jätteskräpigt kring återvinningsstationen i vårt område. Vem har ansvar för den?

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ansvarar för återvinningsstationerna.

Var slänger jag julgranen?

Julgranar tillhör grovavfall och ska lämnas till en bemannad återvinningscentral eller lämnas som grovavfall (Kom ihåg att beställa grovavfallshämtning i förväg! ). Givetvis är det en bra lösning om du själv kan ta hand om granen och elda den i en panna eller spis.

Kan man lägga vanligt skrivpapper i tidningsåtervinningen?

Det går bra att lämna mindre mängder vanligt skrivpapper i tidningsåtervinningen. Om du har stora mängder, om du exempelvis arbetar hemma, bör du kontakta den lokala entreprenören för att få det hämtat separat.

Hur ska jag sortera julklappspappret?

Julklappspapper sorteras som en pappersförpackning (tillsammans med kartong). Det är fel att sortera julklappspapper som tidningar. Pappersförpackningar och tidningar återvinns vid skilda pappersbruk som är specialiserade för olika papperskvalitéer.

Snören: Ta bort dem från julklappspapperet och släng dem i det vanliga hushållsavfallet.

Frigolit: Kom ihåg att plocka ut frigolitblock och frigolitchips som skyddar varan i kartongen. Frigolit sorteras som plastförpackning.

Var ska man lämna nagellack och hårspray?

Gammalt nagellack och sprayburkar är farligt avfall och ska lämnas till kommunens återvinningscentraler vid Ulvberget och i Delsbo. Alternativt kan det lämnas till miljöbilen som kör runt i kommunen i maj. 

Varför ska jag inte lägga kuvert i pappersinsamlingen?

Limmet på kuverten är det största problemet. Det löses inte upp i processen i pappersbruket utan klumpar ihop sig. Det resulterar i sämre papperskvalitet eller i värsta fall makulering. Samma sak gäller så kallade Post It-lappar. Genom att lägga kuvertet och liknande i soppåsen hamnar det med största sannolikhet i en förbränningsanläggning där det istället kan energiåtervinnas.

Var ska man göra av kasserade dvd- och cd-skivor?

Såväl dvd- som cd-skivor ska slängas i de vanliga soporna, inklusive fodralen som inte omfattas av producentansvaret för förpackningar (det klassas som en förvaringsask, inte en förpackning). Till största delen består de av plast som energiåtervinns genom förbränning. Om du sorterar ut brännbart avfall separat ska det alltså läggas där.

Hur ska jag skilja på hårdplast och mjukplast?

Det är inte längre så viktigt att kunna detta i Hudiksvalls kommun. Hårda och mjuka plastförpackningar läggs nu i samma behållare på återvinningsstationerna.

Var jag ska göra av använd frityrolja? Det är fråga om ett par liter.

Frityrolja bör inte hällas i avloppet eftersom det kan orsaka igensatta ledningar. Det bästa alternativet är därför att hälla det i en plastdunk eller kanske en mjölkkartong, försluta och lägga i vanliga soporna/brännbart. Att just denna förpackning inte kan återvinnas innebär en mindre miljöförlust än igensatta avloppsrör.

Hur ska jag sortera el-proppar (säkringar)?

Proppar från vanliga elskåp i hushåll kan läggas i kärlsoporna.

Varför är öppningarna till insamlingskärlen för glasförpackningar så små?

Det är av säkerhetsskäl. Ingen ska kunna skada sig på glaset. De små öppningarna minskar också risken för att främmande material och skräp hamnar i behållarna. Observera att fönsterglas och speglar ska lämnas till återvinningscentral.

Varför kan jag inte lägga dricksglas i glasåtervinningen?

Drickglas har en annan glaskvalitet än glasförpackningar. Blandas glaskvaliteterna försämras möjligheterna att återvinna glaset. Dricksglas sorteras som kärlavfall eller lämnas till en återvinningscentral.

Glasåtervinningen är en del av förpackningsinsamlingen, som är avsedd just för förpackningar eftersom de omfattas av producentansvaret för förpackningar.

Hur väl behöver jag rengöra förpackningarna?

Förpackningarna behöver inte vara kliniskt rena. Det räcker att skölja bort det värsta, för hygienens skull. För många förpackningar räcker det att tömma och skaka ur, till exempel ett pastapaket. Kladdiga förpackningar och de som innehåller matrester rengörs med vatten. Man kan med fördel avsluta handdiskningen genom att göra ren förpackningar i det använda diskvattnet.

Kontakt

 • Återvinningsstationer

  Förpacknings- och tidningsinsamlingen

  Telefon: 0200-88 03 11

 • Sophämtning och slamtömning

  Telefon: 0650-190 99

  Telefontider: måndag - fredag
  kl. 07.30-09.30 och 13.00-14.30

 • Utebliven sophämtning

  Utebliven sophämtning anmäls till Teknisk Kundtjänst
  Telefon: 0650-380 80

Granskad/uppdaterad den 24 april 2017