Avfallsguiden

Avfallsguiden är en översikt för avfall och slamtömning i Hudiksvalls kommun 2017

Sök svar på dina frågor på hur man sorterar avfall! Det är en sorteringsguide som i första hand berättar hur du sorterar på återvinningscentralen. Men även andra sopor finns med. Vi fyller på den allt eftersom.

Har du frågor om avfallstaxan 2017 kan du läsa här

Granskad/uppdaterad den 24 april 2017