Avfallsguiden

Avfallsguiden är din snabbguide när det gäller återvinning, grovavfall, farligt avfall och slamtömning.

Taxor och avgifter hittar du via länken nedan.

Granskad/uppdaterad den 19 januari 2017