Ulvbergets återvinningscentral tar krafttag för ökad återvinning och återbruk

Publicerad den 28 april 2016

Hudiksvalls kommun tar ytterligare några steg uppför avfallstrappan när vi börjar sortera ut gips och textil separat för materialåtervinning. Den 7 maj återinvigs Ulvbergets återvinningscentral. Fyra nya insamlingsfraktioner på rampen blir gips, textil till återvinning, textil till återbruk samt skor. Avfallstrappan visar EUs idé om hur man ska förhindra att avfall uppkommer samt hur avfall ska behandlas.

– Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön, säger Lars Hedström, avfallsingenjör på Ulvberget. Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända eller när återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet.

Gips är ett av de material som Ulvberget nu tar om hand för återvinning till nya gipsprodukter istället för att bara lägga som deponi på soptippen. Gips innehåller svavel som är försurande och kan därför inte kastas hur som helst.  

– Det gör att vi nu tar två steg upp i avfallstrappan när det gäller just gips, säger Lars Hedström.

Nytt på Ulvberget är också att man numera kan sortera ut textil och skor för återbruk eller för återvinning. Idag förbränns största delen av det textilavfall som genereras i Sverige. Detta trots att textilier är en värdefull resurs och miljövinsten vid återanvändning och återvinning är stor jämfört med förbränning.

– Konsumtionen av textilier har ökat med 40 procent under det senaste decenniet i Sverige, vilket medför miljöproblem både i Sverige och i de tillverkningsländerna, säger Lars Hedström. Trasig textil som tidigare gått i den vanliga soptunnan och skickats till förbränning kan vi nu tillsammans.

Kontakt

  • Ulvbergets återvinningscentral

    vid riksväg 84, 3 km väster om Hudiksvall

    Telefon: 0650-55 68 50

Granskad/uppdaterad den 28 april 2016