Renhållningsordning

Hudiksvalls kommun har tillsammans med övriga kommuner i Hälsingland tagit fram och beslutat om en renhållningsordning.

Renhållningsordningen består av två delar; en avfallsplan och föreskrifter.

Det ska finnas en renhållningsordning i varje kommun. Den innehåller föreskrifter om hantering av avfall i kommunen och en avfallsplan. Miljöbalken 15 kap 11 §

Varje kommun ska se till att allt hushållsavfall samlas in och transporteras till behandling. Det ska tas omhand på bästa möjliga sätt.

Kontakt

  • Har du frågor om avfall?

    Telefon: 0650-190 99

    Telefontider: måndag - fredag
    kl. 7.30-9.30 och 13-14.30

Granskad/uppdaterad den 18 januari 2017