Fastighetsägares ansvar

Att äga en fastighet innebär en hel del ansvar. Förutom att hålla ditt hus i gott skick måste du visa hänsyn så att du inte orsakar olägenheter för dina grannar.

De flesta lagar och bestämmelser som du som fastighetsägare är skyldig att följa finns för att skydda andra eller miljön.  Vissa fastigheter berörs till exempel av bestämmelser om PCB i byggnader och anläggningar.

Kommunens miljökontor kan hjälpa till med mätningar av radon- och ceciumhalter och ge rådgivning om till exempel avlopp.

Granskad/uppdaterad den 1 oktober 2015