Gator och vägar

Kommunen ansvarar för skötsel av gator och vägar inom tätorterna Hudiksvall, Enånger, Njutånger, Iggesund, Sörforsa, Näsviken, Delsbo, Bjuråker och Friggesund.

För att vi ska ta oss fram på ett tryggt, säkert och trevligt sätt sköter tekniska förvaltningen ny- och ombyggnad, snöröjning, sandning och städning av:

  • 178 km gator och vägar
  • 100 km gångbanor
  • 57 km cykel- och gångvägar
  • 34 200 m2 parkeringar och torg
  • 6 025 ljuskällor till gatubelysning
  • 26 broar 

Granskad/uppdaterad den 25 april 2016