Enskilda vägar

Enskild väghållning

För vissa vägar ansvarar vägföreningar för skötsel och underhåll. Föreningar kan få bidrag för underhåll och belysning. Kontakta tekniska förvaltningen om du har frågor om bidrag. 

Kontakt

  • Handläggare enskilda vägar

    Tekniska förvaltningen

    Telefon: 0650-380 76

Granskad/uppdaterad den 29 februari 2016